ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

=====================================================================

Na użycie herbu gminy Suchy Las w nagłówku strony internetowej ogrodu prowadzący uzyskał imienną zgodę władz gminy Suchy Las. Stanstrad   

=====================================================================
WŁAŚCICIEL PORTALU ONET.PL POINFORMOWAŁ, ŻE W DNIU 1 MARCA 2018 R. SERWIS WWW.REPUBLIKA.PL ZOSTANIE ZAMKNIĘTY I W TYM DNIU NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ZNIKNIE BEZPOWROTNIE
Stanstrad
=======================================================================
=====================================================================

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU OGRODU
Terminy dyżurów członków zarządu ogrodu w poszczególnych miesiącach 2017 r. podajemy [tutaj]

Dodano: 22 grudnia 2016 r.
NOWE OGRODZENIE NASZEGO OGRODU
Szczegóły podano [tutaj]

Dodawane: sukcesywnie w 2017 r.
POZOSTAŁE OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W OGRODZIE W 2017 R.
Opłaty dla ogrodu w danym roku ustala Krajowa Rada PZD, Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, walne zebranie członków PZD w ogrodzie oraz zarząd ogrodu. Obowiązujące stawki podano [tutaj]

Dodano: 10 stycznia 2017 r.

CENA PRĄDU W OGRODZIE W 2017 R.

Wysokość opłaty za prąd w ogrodzie każdorazowo ustala Enea S.A. i Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu. Składniki tej opłaty podano [tutaj]


=======================================================================

Dodano: 14 grudnia 2016 r.

CENA WODY W OGRODZIE W 2017 R.

Cenę wody ustala każdorazowo Aquanet S.A. w Poznaniu. Wysokość opłaty podano [tutaj]

SPALANIE ODPADÓW W OGRODZIE JEST ZABRONIONE
Spalania odpadów w ogrodzie zabrania ustawa o odpadach, regulamin ROD oraz przepisy miejscowe władz gminy Suchy Las. Szczegóły podano [tutaj]

POZNAJEMY HISTORIĘ OGRODU
ROD "Słoneczny Stok" powstał w 1978 r. z inicjatywy dyrektora Kombinatu Gospodarstw Ogrodniczych w Naramowicach. Więcej [tutaj]

PLAN ROD "SŁONECZNY STOK" W SUCHYM LESIE
Znajomość planu ogrodu ułatwia poruszanie się po ogrodzie. Z planem ogrodu można zapoznać się [tutaj]

=====================================================================

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego